Klauzula informacyjna

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informujemy, że:

1. Administratorem danych jest
Gabinet Dermatologiczny Jolanta Wojsa z siedzibą
w Tarnowskie Góry 42-600
przy ul. Sienkiewicza 4/1A
tel.:+48 327244231,
adres e-mail: jolawojsa@op.pl

2. W sprawie Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres mail:
jolawojsa@op.pl wpisując w temacie: RODO oraz maila.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
-podejmowanie działań marketingowych, w tym przekazywanie Pani/Panu informacji o nowych zabiegach, promocjach, ofertach specjalnych oraz komunikowanie się w sprawie wizyt w Gabinecie Dermatologicznym Jolanta Wojsa – jeśli zapisał się Pan/Pani do naszego newslettera wraz z podaniem maila/telefonu
-udzielenie porady medycznej/świadczenia medycznego/ prowadzenie dokumentacji medycznej – jeśli jest Pani/Pan już pacjentem
-realizacja obowiązków wynikających z umowy –jeżeli jest Pani/Pan naszym dostawcą produktów/współpracownikiem.

4. Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne. W przypadku
niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, udzielenie porady medycznej/ świadczenia medycznego/ prowadzenie dokumentacji medycznej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) na cele marketingowe –do czasu cofnięcia zgody w tej samej formie, w której zgoda została udzielona (checkbox, pisemnie);
b) w zakresie dokumentacji medycznej –przez okres 20 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa;
c ) w zakresie dokumentacji księgowej –5 lat lub tyle ile stanowią aktualne przepisy prawa.

[google_map_easy id="1"]